Ljuset, skuggan & färgen

15–19 juli 2024

Utan ljus inget rum. Att studera ljus är därför en naturlig väg till förståelse för hur färg och form kan alstra djup och rymd på en plan yta. Under kursen studerar vi färg i konkreta övningar länkade till var och ens arbete med egna bilder.

Parallellt tittar vi på hur målare under olika epoker använt sig av färgen som förmedlare av ljus och rumslighet, från trettonhundratalets Florens fram till nutidens konstscen.

  • Avgift: 3 700 kr inkl. lunch på Dalskärs Sjökrog
  • Kurstid: 15 juli kl. 9:00–19 juli kl. 15:00
  • Lärare: Bengt Jahnsson Wennberg. Konstnär och skribent, utbildad på Konsthögskolan i Umeå. Tidigare lärare på Gerlesborgskolan och konsthögskolan i Umeå.

www.jahnsson-wennberg.com