Stina Siljing på Torsås bibliotek, jan-feb 2024

Torsås Bibliotek januari-februari 2024

”Verken har sin titel från min son Henrik, som ofta sa till mig:
Jag älskar dig från månen och tillbaka.
Nu finns han inte längre men kärleken lyser starkt, precis som månen.”

Stina Siljing

Stina Siljing Torsås bibliotek, januari-februari 2024