Skapa en egen barnbok

Har du en idé till en barnbok men vet inte var du ska börja? Vill du skriva och illustrera för barn? Då är detta en kurs för dig. Få hjälp, råd och stöd för att göra färdigt den där barnboken du har liggande i en låda. Skriv för dig själv, dina barn eller barnbarn och lär dig om barnbokens uppbyggnad.

Vi arbetar med längre och kortare illustrations och skrivövningar samt med ett eget projekt. Diskussioner, gruppgenomgångar och inspiration för att hitta ditt sätt att skriva och teckna för barn. Vi arbetar med att hitta just din röst och ditt uttryck.

Vi arbetar halva kurstiden med kortare och längre uppgifter samt övningar för att stärka bild- och berättartekniken. Vi arbetar med komposition och layout, att uttrycka en känsla eller stämning i bild och text, synopsis, storyboard och så klart ditt eget uttryck. Kursen innehåller även genomgångar som ger ytterligare insikt i att skriva och illustrera för barn och vad det är som får en barnbok att fungera.

Under kursens andra del arbetar vi med att genomföra ett valfritt projekt. Ditt egna projekt kan vara en idé du redan har, något som du vill träna på och utveckla vad det gäller att skriva och illustrera, en bilderbok du redan har liggande eller har börjat på eller något helt nytt du kommer på under kursens gång!Vi har löpande gruppgenomgångar där vi diskuterar och ger feedback. Slutprodukten presenteras sedan i en gruppgenomgång och vi analyserar hur arbetet gått. Det kommer även att finnas möjlighet till en mer detaljerad enskild genomgång.

Avgift inklusive lunch: 3000 kr
Kurstid:  4 augusti  kl 9 00 – 8 augusti kl 15 00
Lärare: Sarah Kläpp
Bor och arbetar i Malmö. Arbetar med serier, illustration och grafisk design. Utbildad på Serietecknarskolan i Malmö och är del av redaktionen för C’est Bon Anthology

lajv o serier 044-2