Rakubränning

Teckna med eld – Raku har sitt ursprung i den zenbuddistiska tecermonin, ett sätt att meditera. Kursen är uppdelad på två helger då veckorna mellan helgerna används till torkning och en (skröj)bränning i elugn.

Första helgen tillverkar vi föremål genom tummning (en improvisatorisk och meditativ teknik) kavling och drejning.

Andra helgen snabbbränner vi godset, i en primitiv rakuugn  med dramatisk efterreduktion utomhus. I kursavgiften ingår ett visst grundmaterial.

Kurstid: 23 – 24 juli och 6 – 7 augusti
Avgift inkl lunch och grundmaterial, 2 helger: 4 600 kr
Lärare: Agneta Hjalmarsson
Verksam som keramiker sedan slutet av 70-talet bla på Handkraft och medlem i konsthantverksgruppen Noshörningen i Kalmar.

raku 064