Porträtt – teckning & måleri

Vi arbetar med ansikte/självporträtt i teckning och valfri måleriteknik. Vi närmar oss det ur formell, psykologisk och historisk synvinkel.

Kursen innehåller också flera korta bildvisningar och bildsamtal samt individuell och gemensam handledning

Avgift inklusive lunch: 3 000 kr
Kurstid:  21 juli kl 9 00 – 25 juli kl 15 00
Lärare: Thérèse Wigzell
Konstnär
Utbildad vid Kungl Konsthögskolan i Stockholm. Bor och arbetar i Stockholm.

oshult-kuma-oland 059-3