Nina Bacos & Anna Bokström Bergkvara konsthall

10 september-19 november
Nina Bacos & Anna Bokström
”The BreadBoy of Herculaneum”

I Konsthallen visar de ”The BreadBoy of Herculaneum” som är en fotografisk bildserie om det Antropocena tillståndet. Antropocen är en föreslagen geologisk epok och kan definieras som den tid då människans verksamhet globalt har påverkat jordens klimat och ekosystem.

Under augusti till oktober är Nina Bacos och Anna Bokström residenskonstnärer på Kulturmagasinet där de arbetar med ett projekt utifrån platsen, Torsås kommun, samt har föreläsningar och workshops.

Öppettider:

Öppnar under Konst runt 10-11 september kl. 10:00-17:00
17-18 & 24-25 september kl. 13:00-15:00.
Öppet enligt överenskommelse till och med 19 november.

Nina Bacos & Anna Bokström, ”The BreadBoy of Herculaneum”