Ljuset, skuggan & färgen

Utan ljus inget rum. Att studera ljus är därför en naturlig väg till förståelse för hur färg och form kan alstra djup och rymd på en plan yta. Under kursen studerar vi färg i konkreta övningar länkade till var och ens arbete med egna bilder.

Parallellt tittar vi på hur målare under olika epoker använt sig av färgen som förmedlare av ljus och rumslighet, från trettonhundratalets Florens fram till nutidens konstscen.

Avgift: 3 200 kr inkl lunch på Dalskärs Sjökrog
Kurstid: 25 juli kl 9.00 – 29 juli kl 15.00
Lärare: Bengt Jahnsson Wennberg. Konstnär och skribent, utbildad på Konsthögskolan i Umeå. Lärare på Gerlesborgskolan i Stockholm, där han också är bosatt.  www.jahnsson-wennberg.com

 

För anmälan och mer info, klicka här!

Kurs i ljuset och färgen