Landskapsmålning

Vi besöker kustens varierande landskap, strandängar, hagmarker, bokskog och inte minst Garpens fyrplats, i Kalmar sund, utanför Bergkvara.

Du har även en plats i ateljén där du kan arbeta efter dina skisser, och du väljer själv material, olja, akryl eller akvarell. Kursen vill ge dig ökade insikter om hur olika sätt att arbeta med färgen styr bildens uttryck. I ateljén har vi kontinuerligt gemensamma bildgenomgångar.

I kursen ingår också materialkunskap, färglära, bilduppbyggnad och bildvisningar.

Avgift: 2 600kr
Kurstid: 10 juli kl 9 00 – 14 juli kl 15 00
Lärare: Anders Gyllerfelt
Konstnär
Utbildad bl.a. vid Forums målarskola i Malmö. Arbetar och bor i Bergkvara. Ett flertal separat- och samlingsutställningar.

I naturen2-2