Historia

Mangårdsbyggnaden på nuv. Kulturmagasinet/galleriet
Kulturmagasinet, som öppnades 1995, ligger i Bergkvara hamn,en unik miljö ett stenkast från kajkanten och Kalmarsund. Det är inrymt i en skeppsredargård som skeppsredare, hamnägare och ålfiskare Håkan Pettersson lät bygga på 1870-talet. Mangårdsbyggnaden kom efter Håkan Petterssons död att byggas om till lägenheter. Där har genom åren många tullare, lotsar, skeppsmäklare mfl haft sin bostad.

kulturmagasinet.hamnvy
Bergkvara, en av landets äldsta hamn- och handelsplatser med anor redan från förhistorisk tid var i början av förra seklet en av Sveriges 2-3 största hemmahamnar för segelfartyg. Sedan början av 1800-talet har det funnits skeppsvarv i och kring Bergkvara.

fiskare
Kulturmagasinets stora ateljébyggnad byggdes från början som hamnmagasin. Magasinet har dock i mer än hundra år fungerat som sjöbod för Lindbergska fisket. Flera anställda arbetade vid ålafisket. Vintertid lagade de och gjorde nya nät och förberedde inför kommande säsong. Från vänster Olavus Andersson, Viktor Wetterlind, August Svensson och Herbert Karlsson.

garntorkning
Ålbottengarnen hängdes på tork på gårdsplanen mellan husen.

fiskare-k
Många goda historier berättades ute på gårdsplanen vid nuvarande Kulturmagasinet. Fr v August Svensson och Olvus Andersson.

lurkan.fisket
I Lurkan låg och ligger fortfarande fiskets båtar, sumpar och pålkran förtöjda. Lurkan är idag en unik rest av Bergkvara gamla hamn.

Ålafiskare, Bergkvara
På väg ut till bottengarnen med blekingeekan Bengta på släp.

vy-fr-kulturmagasinet
Vy sett från magasinet över propsbacken mot Bergkvara. På propsbacken lagrades pitprops som exporterades till England för att bli stöttor i Englands kolgruvor.
Kvarnen till höger kallades barkakvarnen, där maldes bark. Kvarnen till vänster flyttades till Gotland.

waldemar-akter
Segelskutan Waldemar var en av de otaliga skutor som gjorde sina resor till England.

Kulturmagasinet, familjen Andrén  ca 1940
Det här är familjen Andrén, framför A-Forden på baksidan av huvudbyggnaden, som bodde där några år på 40-talet. John Andrén hade också sitt tullkontor där.

interior-kuma
År 2001 lät Lindbergska familjen genom riktad försäljning föreningen Kulturmagasinet köpa fastigheten.
Sedan 1995 hade föreningen hyrt stora delar av magasinsbyggnaden. Köpet var ett viktigt steg för att skapa kontunitet och utveckla verksamheten

Bilder från Bergkvara Sjöfartsmuseum och privata samlingar.