Fotobaserad Grafik

Att arbeta med konstgrafiskt tryck är ett sätt att mångfaldiga en bild. Det har också andra möjligheter. Man kan trycka den på olika vis, se bildens utveckling genom en serie provtryck , bearbeta med olika färg, collage mm.

Detta är en kurs som går igenom, i teori och praktik, grunder och principer för fotobaserad grafik med fotopolymerfilm på kopparplåt. Det ingår också en kortare orientering av andra koppartryckstekniker. Tekniken med fotopolymer går ut på att överföra ett foto till en tryckplåt. som färgas in och trycks som ett vanligt djuptryck i en koppartryckspress.

Du får arbeta med dina foton i digital form, eller arbetar med digitalkamera/ mobil på plats. Genomgång av bildredigeringsprogram, utrustning, material och inköpsställen.

Förkunskaper är varken ett  hinder eller ett måste. Material finns att köpa till självkostnadspris.

Avgift: 3 200 kr inkl lunch
Kurstid: 29 juni kl 9 00 – 3 juli kl 15 00
Lärare: Kåre Holgerson
Konstnär
Utbildad i grafik på Hovedskous målarskola i Göteborg. Koordinator på Kulturmagasinet.
Hemsida: www.holgerson.se