”Entrance” Andreas Johansson 7-22 sept

Andreas Johansson visar sin utställning ”Entrance” i Bergkvara Konsthall den 7-22 september. Verken är 3D collage av fotoutskrifter. Andreas är uppvuxen i Växjö och sommarboende i Torsås kommun. Är annars verksam i Malmöregionen sedan avslutade studier på Konsthögskolan i Malmö 2006.
http://www.andreasjohansson.net/index.html

Vernissage är lördagen den 7 september under Konst Runt 7-8/9 kl 10-18. Övriga helger kl 13-16.