Bildens uttryck

Under veckan undersöker och experimenterar vi med bildens uttryck, hur man utifrån en ide gestaltar och förstärker uttrycket i bilden. Vi arbetar med olika målerisätt, assemblage och kompositioner. Detta är en kurs för dig som har en viss vana att arbeta med bild.
 Ateljéarbetet varvas med bildvisningar.

Kurstid: 22 juli kl 9.00 – 26 juli kl 15.00
Avgift:
3 100 kr
Lärare: Christina Olivecrona, konstnär
Utbildad vid Konstfack, konsthögskolan i Umeå och The school of the Chicago Art Institute, bosatt och verksam i Stockholm.