Bildens uttryck

Under veckan undersöker och experimenterar vi med bildens uttryck, hur man utifrån en ide gestaltar och förstärker uttrycket i bilden.

Vi arbetar med olika målerisätt, assemblage och kompositioner. Detta är en kurs för dig som har en viss vana att arbeta med bild. Ateljéarbetet varvas med bildvisningar.

Avgift: 2 600 kr
Kurstid: 7 augusti kl 9.00 – 11 augusti kl 15.00
Lärare: Christina Olivecrona
Konstnär
Utbildad vid Konstfack, konsthögskolan i Umeå och The school of the Chicago Art Institute, bosatt och verksam i Stockholm.

kuma-oppen-atelje-2