Jubileum 25 år 2020!

I januari 1995 började renoveringen av Kulturmagasinet, efter nästan 100 år som sjöbod i tre våningar började transformeringen till ett ateljéhus. Föreningen Kulturmagasinet erhöll medel från stat, region och kommun för att genomföra renovering med insatser från sex personer i arbetsmarknadsåtgärder. Mats Kläpp och Kåre Holgerson koordinerade renovering och planering av första säsongen sommarkurser under(…)