Att möta sig själv

En målning är en öppning mot människans inre. Även en bild av den yttre verkligheten återger också konstnärens inre upplevelse.

I den här kursen arbetar vi med självporträtt i olika tekniker. Vi studerar verkligheten och jobbar med likhet. Men syftet är inte att framställa något som kunde vara ett fotografi. En uppriktig strävan efter en sann bild låter också din person komma till uttryck på ett sant och uppriktigt sätt. Vi tränar på att se och tolka både det som syns i spegeln och det som uppstår på duken.

Vi tittar också på självporträttets tämligen korta historia och dess koppling till en alltmer individualistisk värld

Avgift: 2 600 kr
Kurstid: 17 juli kl 9 00 – 21 juli kl 15 00
Lärare: Yngve Rådberg
Konstnär.
Utbildad vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Bor och arbetar i Stockholm. Ett flertal separat- och samlingsutställningar.

DSC_0045-2