Ansikte / självporträtt

v 28, 8 – 12 juli

Vi arbetar med ansikte/självporträtt i teckning och valfri måleriteknik. Vi närmar oss det ur formell, psykologisk och historisk synvinkel.

Kursen innehåller också flera korta bildvisningar och bildsamtal samt individuell och gemensam handledning

 Kurstid: 8 juli kl 9 00 – 12 juli kl 15 00
Avgift inklusive lunch: 2 900 kr

Lärare: Thérèse Wigzell
Konstnär
Utbildad vid Kungl Konsthögskolan i Stockholm. Bor och arbetar i Stockholm.

ansiktekursen_2