Anmälan & info

Det ingår lunch på sommarens kurser på närbelägna Dalskärs Sjökrog (gäller ej helgkurser). Var god ange om du vill ha specialkost, till exempel laktosfri eller vegetariskt. På Kulturmagasinet har du tillgång till ett trivsamt fikarum där du kan fika eller ta del av vårt konstbibliotek.

Du har också tillgång till en lummig trädgård med utsikt över Kalmarsund och vidsträckta åkrar. Sommarens femdagarskurser har cirka 22-25 timmar lärarledd undervisning beroende på antalet deltagare.

Maxantalet deltagare är mellan 10-12 personer där inget annat anges. Restriktionerna med anledning av pandemin har tagits bort men vi väljer ändå att ha något lägre maxantal än tidigare.

Kulturmagasinets ateljéer står som regel till kursdeltagarnas förfogande även efter ordinarie lektionstids slut.

Anmälan till våra kurser

För sommarens kurser: Anmälningstalongen och anmälningsavgiften ska vara insänd senast 2 juni 2023. Anmälningsavgiften på 300 kr sätter du in på bankgiro 642-3446, ange ditt namn och kursens namn samt Kulturmagasinet. Vi sänder i god tid innan kursen ut bekräftelse med mer information om kursen, samt inbetalningskort för resterande avgift. Avgiften ska vara betald senast 14 dagar innan kursstart.

Övriga kurser under året, t.ex. Öppen ateljé: Anmälan och inbetalning av hela avgiften tre veckor innan kursstart. Bankgiro 642-3446

I mån av plats kan anmälan göras senare.
Om kursen är fulltecknad eller inte kan starta återsänds avgiften.
Skolungdom får 300 kr i rabatt.
Anmälan är bindande
Glöm ej ange Ditt och kursens namn vid betalning

Skriv ut sidan, sänd in 
den ifyllda talongen för 
att göra kursanmälan eller kopiera in och maila den till:
 eva.larsson@torsas.se

Postadress:
Torsås kommun
Kulturmagasinet
Bildningsförvaltningen
Box 503, 385 22 TORSÅS

Ja, jag anmäler mig till:

Jag önskar rumsförmedling i Kulturmagasinets gästhus (begränsat antal platser):       enkelrum       dubbelrum

Namn:

Adress:

Postadress:

Telefon:

E-postadress:

Ev. faktureringsadress:

Tidigare ev. erfarenheter:

Ort & datum :

Namnunderskrift: