Akvarell

Kursen behandlar de grundläggande momenten i akvarellmålning men passar även dig som har målat tidigare, vill fräscha upp kunskaperna och utvecklas vidare. Vi kommer bl.a att prata om material, färg, färgteori, perspektiv och olika akvarelltekniker. Under kursens gång kommer vi även bekanta oss med akvarellmåleriets historik och samtida akvarellmålare.
Vi målar både inom- och utomhus, där landskapsövningar varvas med teknik, färg och kompositionsövningar. Tillsammans, men också utifrån var och ens bilder, kommer vi att på ett tillåtande och kravlöst sätt närma oss och inspireras av akvarellmåleriets alla möjligheter.
Avgift inklusive lunch: 3 000 kr
Kurstid: 14 juli kl 9 00 – 18 juli kl 15 00
Lärare: Christina Olivecrona
Konstnär
Utbildad vid Konstfack, konsthögskolan i Umeå och The school of the Chicago Art Institute, bosatt och verksam i Stockholm.
akvarell