Akvarell & torrnålsgrafik

Vi låter två väldigt olika uttryck blir till ett tredje unikt uttryck. Akvarellens måleriska friare uttryck och torrnålsgrafikens mer distinkta linjer och ytor fungerar riktigt bra ihop vid ett möte! Grafikens svärta möter akvarellens laveringar.

Kursen är av experimentell karaktär och kräver inte förkunskaper i tryckteknik samt vänder sig både till den vana akvarellmålaren och nybörjaren. Det som står i fokus är själva skaparglädjen.

Avgift inklusive lunch: 3 000 kr
Kurstid:
6 juli kl 9.00–10 juli kl 15.00
Lärare: Maria Sewerin
Konstnär
Utbildad vid Kungliga Konsthögskolan, bosatt och verksam i Stockholm sedan 2002.
Arbetar med måleri, teckning och koppargrafik.

oshult-kuma-oland 043-3