Akvarell

Kursen behandlar de grundläggande momenten i akvarellmålning men passar även dig som har målat tidigare och vill utveckla kunskaperna. Vi kommer att prata om material, färger, färgteori, perspektiv och olika tekniker exempelvis: laveringar, vått-i-vått och utsparning. Under kursens gång kommer vi även bekanta oss med akvarellmålningens historik och samtida akvarellmålare.

Övningarna kommer att äga rum både inom och utomhus. Landskapsövningar kommer att varvas med perspektivövningar och övningar i komposition. Vi kommer även att studera olika metoder för att ”bygga upp” en målning från grunden.

Avgift: 3 200 kr inkl lunch på Dalskärs Sjökrog
Kurstid: 18 juli kl 9:00 – 22 juli kl 15:00
Lärare: Christina Olivecrona. Konstnär, utbildad vid Konstfack, konsthögskolan i Umeå och The school of the Chicago Art Institute. Bosatt och verksam i Stockholm. www.christinaolivecrona.se

För anmälan och mer info, klicka här!