Akvarell

Kursen behandlar de grundläggande momenten i akvarellmålning men passar även dig som har målat lite tidigare och vill fräscha upp kunskaperna. Vi kommer att prata om materiallära, färger, färgteori, perspektiv och olika tekniker exempelvis: laveringar, vått-i-vått och utsparning.

Under kursens gång kommer vi även bekanta oss med akvarellmålningens historik och samtida akvarellmålare.

Övningarna kommer att äga rum både inom och utomhus. Landskapsövningar kommer att varvas med perspektivövningar och övningar i komposition. Vi kommer även att studera olika metoder för att ”bygga upp” en målning från grunden.

Avgift: 2 600 kr
Kurstid: 3 juli kl 9.00 – 7 juli kl 15.00
Lärare: Christina Olivecrona
Konstnär
Utbildad vid Konstfack, konsthögskolan i Umeå och The school of the Chicago Art Institute, bosatt och verksam i Stockholm.

akvarell