”Entrance” Andreas Johansson 7-22 sept

Vernissage är lördagen den 7 september under Konst Runt 7-8/9 kl 10-18. Övriga helger kl 13-16.